چند کلامی خدایی (عشق خدا و ماجرای هستی)

بلاگ

خداوند می فرمایند :
هر کسی که من را بخواهد ، من او را می خواهم.
هر کسی که عاشق من شود ، من عاشق او می شوم.
هر کسی که من عاشقش شوم ، می کشمش!
هر کسی را که بکشم ، خودم خون بهایش را به گردن می گیرم.
و هر کسی که خون بهایش به گردن من باشد ، خودم را به او می دهم.

ماجرای هستی :
ماجرای خلقت هستی و حتی خلقت انسان ، تنها یک رابطه عاشق و معشوقی بوده است. که در آن هم عاشق و هم معشوق خداست. در واقع ما در این جریان عشق به عنوان اثر و نتیجه به وجود آمده ایم!

امتیاز شما: خالی میانگین: 4.5 (2 رای)