فعالیت ها

 • عضو دائم و مدیر سایت انجمن کاربران لینوکس تهران TehLUG.org
  تاریخ ارسال: 1386-01-19 03:30
 • عضو انجمن برنامه نویسان بازمتن ایران IranOSS
  تاریخ ارسال: 1385-10-29 03:30
 • نوشتن مقاله در مورد توزیع GParted برای مجلهIrantux
  تاریخ ارسال: 1385-04-09 03:30
 • انجام مراحل آغازین سایت DCIC
  تاریخ ارسال: 1385-10-08 03:30
 • ارسال کلاس به سایت PHPClasses
  تاریخ ارسال: 1385-05-07 03:30
 • اتمام پنل کنترل و موتور سایت Idealin
  تاریخ ارسال: 1384-12-12 03:30
 • عضو فعال IranPHP
  تاریخ ارسال: 1384-08-12 03:30
 • مدیر موقت پرتال جدید طرح ملی لینوکس فارسی
  تاریخ ارسال: 1384-02-13 03:30
 • عضو دائم انجمن کاربران لینوکس تهران و مدرس چندین جلسه
  تاریخ ارسال: 1384-02-30 03:30
 • سخنرانی با موضوع "بومی‌سازی نرم‌افزارهای آزاد و بازمتن برای ایران و زبان فارسی" در جلسه آموزشی ادارات دولتی تهران در سازمان مدیریت و برنامه ریزی
  تاریخ ارسال: 1384-12-29 03:30