اجتماعی

قانون "حبس و جریمه نقدی برای ممانعت از تحصیل فرزندان" آنقدر در آینده کشور مفیده که باید از همه کسانی که در آن نقشی داشتندو دارند قدردانی کرد
خبر رسیده که عده ای در اهواز به جای غذای نذری محرم، کتاب به مردم دادند. آفرین آفرین
نیاز ما انسان‌ها به برقراری ارتباط اجتماعی و شناخته شدن آنقدر شدید است که باعث می‌شود برای تامین آن کارهایی کاملا خلاف باورهایمان انجام دهیم
بیاییم اینبار قبل از مردن آدمها پیگیر حالشان باشیم، جمع بشویم و حمایت کنیم. اگر هم علاقه در کار نیست به همان خواسته‌ها بدون مردن کسی هم می‌توانیم برسیم. البته محدودیت‌های موجود هم قابل درک است.
مدتهایی ملت عکس سلفی میگرفتن کلی زور می زدن که معلوم نشه، از وقتی این سلفی اسکار درومده یک عده زیادیو راحت کرده
در مملکت ما که خدا را شکر همه مدیر هستند، چرا فقط در فرهنگ و اقتصاد؟! ما می توانیم در همه عرصه ها همزمان مدیریت جهادی کنیم
اینکه ما برای طرز تفکر و باورهای یکدیگر ارزشی قائل نیستیم و حتی به مسخره می گیریم، ریشه در چه دارد؟ آیا واقعا درمانی هم دارد؟
بعضی وقت ها با اطمینان و بی رحمانه در مورد دیگران قضاوت می کنیم، ولی وقتی عینک خوش بینی نسبت به خودمان را کنار می گذاریم، متوجه می شویم که ما هم مثل همانها هستیم و چه بسا بدتر، حس تلخیست ولی سازنده است.
از وقتی این سمینارهای کارآفرینی و توسعه کسب و کار و استارتاپ و ... برگزار میشه یک عده زیادی هستند که خودشونو کارآفرین می دونن. یعنی در این حد که جزو رزومه کاریشون میارن
قابل توجه همه ماهایی که کارمان به محیط زیست آسیب می زند : اگر کره زمینی نباشد، نه سودی در کار خواهد بود و نه زندگی ای!