شعر (تا کی ندیدن)

بلاگ

تا کی ندیدن

تا کی نشنیدن و ندیــــــــــــــــــدن  تا کی به ستــــاره خیره  گشتن
تا کی سر یک شـــــاخه نشستن  تا کی ز خدا ترانــــــــــــــه  گفتن
تا کی به سراب ، خیــــــره گشتن  تا کی به خیال ، ســـــــایه دیدن
تا کی جمال یــــــــــــــــــــار ندیدن  تا کی به پی هوس  دویـــــــــدن
تا کی سرود حق  ســــــــــــــرودن  اما در دل بســـــــــــــــــته نمودن
تا کی شب غم سحر  نمــــــــودن  از وصف صفــــــــــای دل  شنیدن
تا کی شب و روز ، جفـــــــــا کردن  با صوت بلند ، ریـــــــــــــا  نمودن
تا کی چه کنم ، چــــــــــــرا  گفتن  این وسوسه هــــــــا ز سر نبردن
تا کی ، کی و تا کی ، کی  گفتن  از کی ، این همـــــــه بیت  گفتن

شاعر : سینا سالک

امتیاز شما: خالی میانگین: 4.3 (3 رای)

نظرات

تصویر .......

می رسد روزی بی

می رسد روزی بی شک ...! ... اما قبل از آن دلی باید ! ..دلی به وسعت باران تا بشوید آن همه پهنه ی غبار آلود را ... موفق باشید .

تصویر ليلي

تا كي.....ممنون

تا كي.....ممنون كه همراهم هستيد.

تصویر محمد رضا اسمعیل زاده

ابرها، ابرها ابرهای سپید پاره

ابرها، ابرها

ابرهای سپید پاره پاره جدا ماندن از خدا

ابرهای در به در ماندن بر دو راهی تبخیر یا تقطیر

کی می رسند آن تیرگی های نابِ پیش از باریدنتان

آنجا وطن شما نیست اگر چه چون تن یار سپید و نرم و دوست داشتنیست

آنجا وطن شما نیست اگر چه چون رویا بلند و دور و دست نیافتنیست

لبهای پر ترک این کویر پاسخی بر تردیدهایتان نیست؟

تا کی،تا کی
تا کی دوام می آورید آن ارتفاع پست را؟!

تصویر admin

در خور تامل :)

در خور تامل :)

تصویر پیام دوستی

تا کی باشد و تا کی باشد و تا

تا کی باشد و تا کی باشد و تا کی ..... من باشم و وی باشد وو وی

تصویر بازدید کننده

fبسیار شعر زیبایی بود گرچه

fبسیار شعر زیبایی بود گرچه پاسخ به نظرم شجاعت و مردانگی گم شده ا یست که ما انسانها باید تاوانی بدهیم تا آن را بدست آوریم...