Linux در برابر Windows

بلاگ
Linux
Windows
خانم Laura Koetzle از شرکت Forrester مقاله ای کامل در رابطه با مقایسه Linux و Windows از نظر امنیت نوشته اند که جالب توجه است. واضح است سیستم عاملی که هزینه بیشتری صرف توسعه آن می شود ، از جنبه های مختلف دارای برتری است. هر آن زمان که Windows مجانی شد و یا Linux پولی و Close Source شد ، آن موقع می توان این دو سیستم عامل را در برابر هم قرار داد.
در نتیجه هر چقدر هم که Windows بهتر از Linux باشد ، رایگان و Open Souce بدون Linux تمام معادلات را بر هم می زند!
به این میگن مقاله! (کامل ، جامع ، همراه با نمودار و ذکر منابع)
لینک دانلود مقاله
http://www.forrester.com/Research/Document/Excerpt/0,7211,33941,00.html
لینک دانلود مقاله (مجانی)
http://www.hands-on-labs.com/only4gurus/techlib/microsoft/linuxwindowssecurity.pdf

این مقالات را هم بخوانید ، چون گمان نمی کنم در اینترنت بتوان تنها به یک منبع اکتفا کرد :
Is Linux Really More Secure Than Windows
http://itmanagement.earthweb.com/secu/article.php/3086051
Linux vs Windows TCO Comparison
http://www.cyber.com.au/cyber/about/linux_vs_windows_tco_comparison.pdf

تا به حال رای داده نشده