اسفند 1390

شبکه قطع است! مشخص نیست کی وصل می شود

Blog
Personal

این واژه ای است که هر کسی که سرو کارش به ادارات دولتی و حتی بانک ها افتاده باشد با آن آشناست. در واقع تاریخچه این اصطلاح بر می گردد به زمانی که دولت الکترونیک آمد.

3
امتیاز شما: خالی میانگین: 3 (1 رای)