نیایش

بلاگ
  • چه رنجی است دنیا را رها کردن ، و مقبول تو واقع نشدن
  • چه رنجی است خروارها درد را کشیدن ، و گوشه نگاهی از تو ندیدن
  • چه رنجی است تنها و رها ماندن ، و آغوش گرم تو نچشیدن
  • چه رنجی است در عشق تو غرق شدن ، و طعم هدایتت نچشیدن
  • چه رنجی است سال ها برای تو بودن ، و حسرت وصال تو کشیدن
امتیاز شما: خالی میانگین: 5 (1 رای)

نظرات

تصویر سام

جالب بود و در

5

جالب بود و در خور تامل ...

تصویر ليلی

چه رنجي

چه رنجي ست.....ياد اين جمله افتادم: من عشق فعف ثم مات مات شهيدا!