اشعار من

شعر (چه کنم؟)

بلاگ

چه کنم ندیدنت برای من درد  شـــــــــــــده             چه کنم که دوریت ، برای من سخت  شده

1
امتیاز شما: خالی میانگین: 1 (59 رای)

شعر (تا کی ندیدن)

بلاگ

تا کی به ستــــاره خیره  گشتن              تا کی نشنیدن و ندیــــــــــــــــــدن

تا کی ز خدا ترانــــــــــــــه  گفتن              تا کی سر یک شـــــاخه نشستن

4.333335
امتیاز شما: خالی میانگین: 4.3 (3 رای)

در پی تو (شعر)

بلاگ

روزی که دلم در پی ات افتــــــاد                   آوار بلا بر سرش افتــــــــــــاد

5
امتیاز شما: خالی میانگین: 5 (2 رای)

شعر (شايد)

بلاگ

شاید برای دیدنـــــــــــــــت              یک عـــــــــالمه سفر کنم

شاید تو را بــــــــــــاور کنم             شاید به غم عــــادت کنم

4.666665
امتیاز شما: خالی میانگین: 4.7 (3 رای)

شعر (دل من بی تو کسی نیست)

بلاگ

هدفی در ره من نیســــــت خـدا       دل من بی تو کسی نیست خدا

آنچنان بی کس و تنهـــا شده ام         که به جز تو یاوری نیســـت  خدا

1.208335
امتیاز شما: خالی میانگین: 1.2 (48 رای)

شعر (عظم سرا)

بلاگ

جهان دگر جــــــــــــــــــــــــای تَرَک ندارد                   این قافلـــــــه عظم ســــــــــــــــرا ندارد

 ماتم دگر رایج در اینجــــــــــــــــــــا شده                 ماتم دگر رایج در اینجــــــــــــــــــــا شده

1
امتیاز شما: خالی میانگین: 1 (46 رای)

شعر (ای کاش)

بلاگ

ای کاش یکی درد دلم می شنـــــــــوید                اسرار نهان راز دلم  می شنــــــــــــــــوید

ای کاش یکی بود ، که در محضر عشق                  زانو به بقل کرده دمی می شنــــــــــــوید

 

1.18033
امتیاز شما: خالی میانگین: 1.2 (122 رای)

شعر (گرد جهان)

بلاگ

تقدیم به همه خوبانی که طعم جفا را چشیده اند :
--------------
گشتیم و گشتیم ، گرد جهان را
شاید که یابیم ، جایی دگر را
جایی که در آن ، دردی نباشد
جز عشق و خوبی ، حرفی نباشد
افسوس و افسوس ، هر جا که رفتیم
دردی دگر بود ، زانجا برفتیم
گفتیم و گفتیم ، جایی دگر نیست
جز خوب بودن ، راهی دگر نیس

4.5
امتیاز شما: خالی میانگین: 4.5 (4 رای)

شعر (مادر)

بلاگ

بی تو قلبم می گیره با یک بهونـــــــه                  بی تو مادر چه کنم تو این زمونــــــــــــه

بی تو غمها می ریزن روی سرم بــاز                        بی تو تنها می مونم کنج خونه بــــــــاز

3.826085
امتیاز شما: خالی میانگین: 3.8 (23 رای)