بازهم چند کلامی دلانه

بلاگ
دیروز با دوست عزیزی تلفنی صحبت می کردم ، چند کلامی از دل گفت ، دیدم مطلب خوبی برای وبلاگ است :

اصل وصال دل است باقي زحمت آب و گل است دعا در طريق مردان لجاج است حق مي داند که بنده به چه محتاج است

خدايا آفريدي مارا رايگان ، روزي دادي ما را رايگان ، پس بيامرز ما را رايگان ، که تو خدايي نه بازرگان

دين او صد باب ايمان مي دهد دين ما بوي خوش نان مي دهد دست او درخون خود پامال دست ما در جيب بيت المال است

تا به حال رای داده نشده

نظرات

تصویر هرمز مميزی

سلام سینا جان/

سلام سینا جان/ بگمانم از خواجه عبدالله انصاری باشد!