برنامه نویس ارشد

برنامه نویس ارشد قوی ترین برنامه نویس از نظر فنی در تیم است که معمولا مسئولیتی هایی نظیر آنالیز پروژه ، توسعه کتابخانه کد و چهارچوب کاری از نظر فنی ، هدایت و راهنمایی سایر اعضا تیم در حال مشکلات فنی و ... به وی محول می شود.
CMF
تاریخ ارسال: 1392-07-14 23:41
CML
تاریخ ارسال: 1392-07-14 23:41
تاریخ ارسال: 1389-04-24 04:14
تاریخ ارسال: 1389-04-03 01:34
تاریخ ارسال: 1387-01-04 20:00
تاریخ ارسال: 1385-03-01 07:30
تاریخ ارسال: 1384-03-14 11:43
تاریخ ارسال: 1382-03-14 20:59