CMF Old

CMF یا Creative Mind Framework کتابخانه کد و Framework نوشته با PHP ، Javascript ، CSS ، HTML ، Perl است که حاصل ترکیب دو کتابخانه IDEALIN و Salek Library است. حدود 10 پروژه با این کتابخانه نوشته شده اند.

این کتابخانه با این هدف طراحی شد که نوشتن کلاس های کاربردی که پیاده سازی آنها با PEAR زمان بر است را آسان نماید. متدهای پیشرفته ای برای توسعه این کتابخانه کد مورد استفاده قرار گرفته است و کلاس نوشته شده با آن در برخی موارد منحصر به فرد می باشند.

هسته این کتابخانه کد و همچنین بسیاری از بسته های کلیدی آن به وجود آورنده نسخه دوم کتابخانه کد CML بودند که هنوز نیز برخی از آنها در 10 ها پروژه نرم افزاری مورد استفاده هستند.

تشابه اسمی با CMF دلیل خاصی ندارد و این دو پروژه متفاوت هستند.

توسعه این کتابخانه زمانی آغاز شد که حس کردم به Framework مدرنتری نسبت به IDEALIN و Salek Library برای توسعه راحت تر پروژه های جدید دارم. در واقع این کتابخانه حاصل ترکیب دو کتابخانه قبلی با یک هسته پیشرفته تر است.

همانطور که می دانید توسعه کتابخانه کد و کلا نوشتن component و module خوب و کار آمد به سال ها تجربه نیاز دارد و سختر از اینها نوشتن هسته ای است که صدها ماژول قرار است بر روی آن نوشته شود. همه اینها به زمان زیادی نیز نیاز دارد!

بعد از مدتی توسعه این کتابخانه کد و استفاده از آن در حدود 10 پروژه در همکاری با شرکت ابزارهای فارسی کار توسعه کتابخانه کد دیگری به نام General Lib را آغار کردم. با توجه به توضیحات فوق توسعه این دو کتابخانه کد به طور همزمان کار غیر منطقی ای به نظر می رسید. از آنجایی که این کتابخانه برتری های زیادی نسبت به کتابخانه جدید داشت تصمیم گرفتم که نسخه دوم  General Lib را با استفاده از این کتابخانه بنویسم که نتیجه آن تغییر نام General Lib به [#794] شد و از این زمان تبدیل به پروژه حرفه ای شد خصوصیات منحصر بفرد خود را داشت.

مشخصات

  • عمر: 
    1384-02-11 - 1385-02-12

دسته

تکنولوژی ها