تهیه و نگهداری جعبه کمک های اولیه

چرا داشتن یک جعبه کمک های اولیه در منزل و یا همراه داشتن آن در مسافرت ضروری است؟

نکته : جعبه باید جای کافی برای داشته باشد و همچنین قابل حمل باشد تا هم در مسافرت و منزل بتوان از آن استفاده کذد. همچنین به راحتی بتوان آن را جابجا کرد.

نکته : فهرست تایید همه داروها که شامل تاریخ خرید و زمان انقضا هر کدام می باشد.

امتیاز شما: خالی میانگین: 2.3 (3 رای)