فعالیت ها

  • راه اندازی و مدیریت سایت TehLUG.org (انجمن کاربران لینوکس تهران)
    تاریخ ارسال: 1383-11-01 03:30
  • توسعه واسط کاربری و کتابخانه مورد نیاز نرم افزار حسابداری شرکت هیما افزار
    تاریخ ارسال: 1382-05-29 03:30