CMSCP

پنل مدیریت مکمل کتابخانه کد [#1354] دو پروژه از این نرم افزار استفاده می کنند. ایده های استفاده شده در این پروژه مبنای ساخت پروژه [#802] شد.

طول عمر این پروژه نسبتا کوتاه بود البته زمان زیادی هم صرف آن نشد.

مشخصات

  • عمر: 
    1384-10-11 - 1385-03-20

دسته

تکنولوژی ها