وب سایت سینا سالک سال 1384

وب سایت شخصی Static به منظور معرفی فعالیت ها و دارای بخش های درباره ، فعالیت ها ، تماس.

خوب ظاهر سایت اینبار قدری بهبود پیدا کرده است! درست است که کار اصلی من طراحی نیست ولی بالاخره لازم بود که چیز آبرومندی آماده کنم :) طرح البته از خودم نبوده است! ولی خوب تغییرات زیادی در آن دادم.

بعد از مدت کمی بخش انگلیسی نیز البته به این سایت اضافه شد. سایت داینامیک نبوده و از طریق ویرایش صفحات HTML به روز می شده است.

مشخصات

دسته

تکنولوژی ها

تصاویر بیشتر