وب سایت تیم سالک سال 1384

سایتی شرکتی و استاتیک برای معرفی خدمات و برقراری ارتباط با مشتری. دو زبانه و دارای بخش ها خدمات ، تماس ، درباره

این سایت حدود یکسال بیشتر فعال نبود و نکته خاصی هم از نظر فنی نداشت که قابل ذکر باشد.

مشخصات

دسته

تکنولوژی ها

تصاویر بیشتر